Starając się
poprawiać naturę
sprawiamy,
że ludzie są szczęśliwsi,
a na ich twarzach
pojawia się uśmiech.
Właśnie taka satysfakcja motywuje nas
do dalszego działania.

Laboratorium Protetyki Estetycznej Marcin Fąfara

ul. Biegła 7a
52-115 Wrocław

tel. 502 577 472

e-mail: marcin.fafara@lpe.com.pl